Kun Hikmati
Image

Abu Ali Ibn Sino

( Yashab o'tgan yillari: 980-1037 )

Vahimaning o'zi yarim kasallikdir. Xotirjamlik yarim sog'liqdir. Sabr esa shifoning boshlanishidir!

Kun tarixi

Bugun

17 yanvar

1906 yil Turkistonda birinichi milliy gazeta chop etildi